Checkkredit till företag – hur fungerar det?

Vi förklarar vad som gäller för en checkkredit oavsett om du är ett nystartat eller befintligt företag.

Redaktionen

2021-05-28 12:05

Det här inlägget kan innehålla marknadsföring och reklam för krediter och lån. Vi samarbetar med ett antal långivare vars innehåll och ansökningar kan länkas vidare från det här inlägget. Vill du veta mer om hur vi får våra intäkter kan du göra det i vår annonseringspolicy.

Checkkredit är en kontokredit som kan ställas ut av antingen en bank eller ett annat kreditinstitut som ger möjligheten att jämna ut kassaflödet under en kortare tid.

En checkkredit används främst för att täcka t.ex. kortsiktiga behov av likviditet i storleksordningen av kundfordringarna eller leverantörsskulderna.

Det kan även nyttjas för löneutbetalningar och liknande kritiska utbetalningar när kassan inte är helt i balans.

För- och nackdelar med en checkkredit

Den största fördelen med checkkrediten är att det är en kredit som är enkel att administrera. I princip är checkkrediten detsamma som ditt bankkonto. Den stora skillnaden är att du kan utnyttja mer än vad du har i kassan, under en begränsad tid. 

Ränta på checkkredit betalas endast på utnyttjat belopp. I takt med att dina kunder betalar minskar därför utnyttjandet av checken och därmed minskar din räntekostnad i takt med att utnyttjat checkbelopp minskar. 

Jämnar ut kassaflödet över tid vilket innebär att du kan erbjuda kunderna längre betalningsvillkor eller om du har leverantörer som kräver t.ex. förskottsbetalning. Då kan du utnyttja din checkkredit för att ändå hålla igång verksamheten.

Några av nackdelarna med checkkredit är…

Checkkrediten har oftast en hårt begränsad limit. Det här skiljer alltså sig mot ett lån då du oftast inte får lika stort belopp att utnyttja som vid ett företagslån. En checkkredit är därför inte utformat att använda vid en mer långsiktig investering.

Räntan är förmånlig, men kreditavgifterna är det sällan. Bankerna ser ofta till att ta betalt för själva dispositionsrätten av en checkkredit via en kreditavgift som baseras på checkens limit. Kreditavgiften är fast och debiteras oavsett om du nyttjar checkkrediten eller inte.

Avtal om checkkrediter och kontokrediter är ofta tidsbegränsade. Det innebär att du som företagare varje år behöver få ett nytt godkännande om förlängning på checkkrediten inför varje förlängningsperiod. Om bokslutet skulle visa röda siffror för det senaste året är det därför inte säkert att banken godkänner en förlängning av checkkrediten.

Borde du skaffa en checkkredit?

Frågan som många företagare landar i är huruvida de trots allt borde ha en checkkredit. Generellt är svaret ja. Men det här beror helt på hur företagets kassaflöde ser ut. Upplever du att du alltid har pengar i kassan finns det föga mening att teckna en kontokredit – men den här situationen är sällan det normala och särskilt inte för nystartade företag.

En checkkredit är utmärkt för företag som behöver binda upp en del av sitt kapital i lager eller förskottsbetala t.ex. underleverantörer för varor och tjänster som de sedan ska sälja vidare. En checkkredit kan då användas för detta ändamål och när dina kunder i sin tur betalar nollställs checkkrediten igen och för det här betalar du en mindre ränta. Räntan kan du kalkylera in i ditt försäljningspris gentemot slutkunden.

Hur ansöker jag om checkkredit?

De allra flesta storbanker erbjuder kontokredit till sina företagskunder under vissa förutsättningar. De kräver bl.a. strikta regler om säkerhet, ganska ofta kräver de borgen och de vill gärna hålla avtalstidens relativt korta. 

Om du är ett nystartat företag i behov av en checkkredit så är knappast storbankerna den bästa parten, i vår mening. De har allt för ofta en fyrkantig syn på företag och entreprenörer vilket gör att de sällan bedömer helheten i din verksamhet och därmed inte ser var du har det faktiska kapitalbehovet. Men det finns alternativ.

Det vi brukar rekommendera till företag som kontaktar oss om checkkredit är att göra en ansökan hos Kreditiv. Det här är en aktör som erbjuder en möjlighet att jämföra olika typer av företagslån och checkkrediter. Flexibla och hjälpsamma.

Om skribenten

Vår redaktion skriver artiklar och gör reportage som riktar sig till Sveriges låntagare. Tillsammans bidrar vi till en bättre kreditgivning genom relevanta lån till bra villkor.