Vad innebär arrendetomt?

En arrendetomt är upplåtelse av nyttjanderätt av mark. Lagtext om arrende går att återfinna i Jordabalken som påtalar viktiga punkter kring arrende. 

Ett arrendeavtal innebär exklusiv nyttjanderätt av tomten och du har därför inga inskränkningar i ditt tillträde eller vad “du får lov att göra på marken”. 

Många fritidshus och sommarstugor är uppförda på en arrenderad tomt. Bara för att tomten ägs av någon annan hindrar det inte dig att bygga och bo i huset. Själva huset, med kök, väggar och tak tillhör inte markägaren och tillfaller inte markägaren om arrendeavtalet skulle sägas upp.

Arrendeavtal är dessutom ofta väldigt långa. Kommuner är stora arrendatorer för sommarstugor i populära fritidsområdet. Dessa områden kom till förr i tiden för att möjliggöra bebyggelse av semesterhus för arbetare i kommunens städer och industrier. Flera sådana här stugområden lever kvar än idag och är vanligtvis väldigt populära bland semesterstugeköpare.

Priset på sommarstugor på arrenderad mark kan därför sägas vara relativt höga och för de flesta svåra att betala kontant.

Då återstår frågan om det går att låna till fritidshus på arrendetomt? Det korta svaret på frågan är generellt ja. 

Går det att ta ett bolån?

Bankernas riktlinjer för bostadslån utgörs av ett antal olika kriterier. Ett av kriterierna är att huset ska utgöra en bostad och att den faktiskt kan stå på en arrenderad mark. Dock lär banken vilja granska hyresavtalet noggrant innan de beviljar ett bostadslån på arrenderad mark. 

I bankernas riktlinjer för bostadslån anges 

“Som säkerhet för bolån kan användas pant i en eller tvåfamiljsfastighet, ägarlägenhet, bostadsrätt, andel i bostadsförening, aktie i bostadsaktiebolag eller byggnad på ofri grund. Panten kan eventuellt kompletteras med annan säkerhet.” 

Swedish Bankers Allmän Fakta om Bolån

Ska tomten där befintligt hus stå omvandlas från arrende till äganderätt?

Vi har i en annan artikel för tomtlån gått igenom precis vad som gäller när du enbart vill köpa en tomt. Men hur köper jag en tomt som omvandlas från arrende?

För det första kan vi konstatera att du sitter i en mycket bra situation när en tidigare sommarstuga görs om från arrende till äganderätt. Det medför att dina lånevillkor blir precis lika bra som vid köp av ett fristående hus. Reglerna om belåning upp till 85% av marknadsvärdet samt möjligheten att lämna pantbrev i fastighet gäller. 

När en arrenderad tomt omvandlas till fristående tomter får du ofta ett lägre pris än marknadspriset. Därmed skulle kravet om 15% i kontantinsats undvikas.

Låna till sommarstuga – andra alternativ

Om banken trots allt inte vill låna ut till fritidshuset finns det ändå alternativ för att låna.

Vi anser att ett större privatlån kan betinga ett stort värde när du ska köpa sommarstuga. Ett privatlån kan läggas upp med en 15-årig amorteringstid till en ränta så låg som 2.95% (beroende på ditt kreditbetyg). Med nuvarande ränteavdrag på skatten blir utgiften för ett privatlån inte många tusenlappar per månad. 

Kreditgivare kan erbjuda upp till 700 000 kr i privatlån och under vissa omständigheter ännu mer. Oavsett lär det här beloppet räcka till många olika former av sommarstugor, fritidshus och kolonilotter i Sverige.

Privatlån för köp av fritidshus

Det är inte ovanligt att ta ett privatlån för att köpa ett fritidshus. Beroende på prisklassen kan det vara ekonomiskt sunt att faktiskt ta ett lån för ett sådant köp. Du får dels en frihet i att välja läge på din stuga och du kan även använda det för att bygga till eller köpa loss tomten.

Låna upp på din befintliga bostad

Om ditt nuvarande boende inte är belånat till 85 % av marknadsvärdet har du utrymme att öka ditt bostadslån. Har ni en stabil inkomst ska det inte vara några problem att låta en mäklare omvärdera fastigheten vilket ni ansöker om en höjning av ert bostadslån hos banken. 

När ni lånar upp på er befintliga bostads får ni en väldigt låg ränta men ni riskerar också att hela lånet träffas av de nya amorteringsreglerna. Så har ni tidigare inte amorterat på ert bostadslån kommer ni märka en stor skillnad i hushållets kassaflöde när hela bostadslånet ska amorteras med 2 % årligen.

Vanliga frågor

Är det möjligt med bostadslån till arrendetomt?

Vilka lån finns för arrendetomt?

Nackdelar med arrendetomt?

Skillnad mellan arrende och tomträtt?

Belåna arrendetomt?

Går det att friköpa en arrenderad tomt?