Reklam och annonsering

Kreditval samarbetar med kredit- och långivare som bedöms efterleva de regler och villkor som följs av den här reklampolicyn. Den här reklampolicyn ska också göra det transparent för våra medlemmar och besökare att enklare förstå hur tjänster kan erbjudas utan kostnad.

Reklamersättning, och intäkter genom tjänsteutförande, erhålls via antingen en kommission eller per lämnad låneansökan till vår samarbetspartner. Det innebär att vi erhåller ersättning först efter godkänt lån enligt den kreditprövning som görs hos långivaren.

Vi har INTE incitament att rekommendera eller länka till kredit- och långivare som inte möjliggör en hållbar kreditgivning för våra besökare och medlemmar. Den lagstiftade prövningen av kredit och beviljande fattas inte av Kreditval – utan vi kan enbart hänvisa besökare till var denna prövning skall göras baserat på ett antal givna förutsättningar för besökaren.

Övrig annonsering

Förutom våra samarbetspartners inom kreditbranschen har vi möjlighet att erbjuda annonsplatser åt relaterade tjänster runt lån och krediter. Den här annonsplatsen baserar sig inte på så kallade konverteringar från besök till godkänt lån, utan kan ha ett individuellt och anpassat avtal knutet till sig. Det vanliga i annonsbranschen är att få betalt per klick eller per tusen visningar.

Vi accepterar INTE

  • Sexistisk, våldsam eller annan olämplig eller olaglig annonsering
  • Företag med en hög grad anmälningar hos konsumentverket
  • Företag med brister i sin kreditprövning
  • Företag som erbjuder snabbkrediter med uppenbart oskäliga räntor

Kontakta oss

Vill ni diskutera annonsering eller samarbete med oss kan ni kontakta oss på [email protected] eller slå oss en signal på 08-678 55 51.