Privatlån

Belåningen i Sverige är rekordhög

Vi har tagit reda på hur stora lån svensken har i genomsnitt, och siffran visar på rekordbelopp.

Två händer som sträcker ut ett hus
Den här artikeln kan innehålla länkar avsedda för marknadsföring. För att veta mer om vår reklam- och annonseringspolicy klickar ni här.

Sedan Coronapandemin slog ner i Sverige för drygt ett år sedan har Svenskarna lånat som aldrig förr. Framförallt är det utlåning till hus, bostadsrätter och tomter som drivit den stora skuldökningen som skett.

I jämförelse mot andra länder har Sverige varit förskonade mot någon större arbetslöshet och den ökade arbetslösheten syns framförallt inom besöksnäring, restaurang och nöjen. Men dessa företag har också haft goda möjligheter att erhålla olika stöd vilket gjort att de kunnat behålla sina anställningar.

Kraftigt stigande villapriser

Valueguard är ett index som normaliserar slutpriser på hus i sina beräkningar. Valueguards HOX-index uppdateras en gång per månad och senaste uppdateringen gäller för April 2021.

På 12 månader har villapriserna stigit med över 20 %.

Vad är det som har hänt på bostadsmarknaden egentligen som föranleder en sådan här kraftig uppgång?

2017 kom nya amorteringsregler som i praktiken begränsade bankernas utlåning till 4,5 gånger årsinkomsten, annars krävs ytterligare en procent extra i amortering på lånet.

Därefter har villapriserna legat relativt stadigt från 2017 t.om. 2020 då Coronakrisen slog till. Därefter har priserna fullkomligt exploderat vilket vi ser i statistiken. En villa som 2020 gick för 3 mkr går ett år senare för 3,6 mkr. Med ett lågt ränteläge är det en marginell extrakostnad men det är en procentuell ökning som tidigare knappast har upplevts.

Skulle det här fortsätta, vilket enbart verkar rimligt i teorin, kommer villan som köptes för 3 mkr 2020 säljas för 7,4 mkr om 5 år. En nettovinst för ägaren om 880 000 kr per år. Det är närmare dubbelt så hög inkomst en person i median får för ett vanligt jobb.

Så hur ser då skuldsättningen ut för det svenska folket?

SCB:s finansiella statistik innehåller tyvärr enbart data över utlåning till hushåll som avser bostadskrediter. Men den siffran följer utvecklingen av bostadspriserna väl. Det kan tyckas självklart att ökade bostadspriser kräver ju högre lån – och så är det även i statistiken.

För februari 2021 uppgick utlåningen till hushåll 428 342 kr per person i Sverige. Det inkluderar alltså hela befolkningen. För en mer relevant delning av capita i Sverige använder vi mättalet i arbetskraften – vilket då avser människor mellan 15-74 år.

Utlåning per capita i arbetskraften uppgår till 1 023 787 kr. Det är en ökning om 26,5 % de senaste 5 åren eller en genomsnittlig årlig ökning om 5,3 %.

Lån som andel av inkomst

Indexjämförelse av lån per capita mellan 2005 och 2020

För att kunna jämföra årliga förändringar har vi skapat ett index över utlåning per capita samt hushållens inkomster. Den visar tydligt att skulderna har under perioden ökat dubbelt så snabbt som inkomsterna. Ett startvärde på 100 för båda talen avslutas i december 2020 med att utlåningen är uppe i 300 och inkomsten är uppe på 150.

Ett mer praktiskt exempel på utlåningen mellan 2004 och 2020

Om du år 2004 hade en inkomst på 200 000 kr och lånade 200 000 kr motsvarar det år 2020 att du tjänar 300 000 kr men lånar 600 000 kr.

Varför går det att låna så mycket?

Det bygger på kvar-att-leva-på-kalkyler vilket räknar ut din disponibla inkomst. Eftersom räntorna under de senaste decennierna sjunkit kraftigt har också räntekostnaden som andel av inkomsten sjunkit. Det har lämnat större utrymme att låna samtidigt som amorteringskraven till en början varit låga. Numera behövs nya bolån amorteras av i en rimlig takt vilket därför ”stjäl” en del av disponibla inkomsten från hushållen.

En sjunkande utlåningsränta är den största drivande faktorn till varför skuldsättningen ökar. Riksbanken mäter inflation som priser av varor och tjänster – och tar inte hänsyn till tillgångspriser såsom aktier och fastigheter. Därför kommer de ej heller lyckas hantera den här typen av kraftiga uppgångar i en tillgång som villor utan lånekarusellen kan fortsätta!

Hur mycket kan jag låna?

Det kan du ta reda på i vår enkla kalkylator här.

Lägsta räntorna på lån

Få erbjudanden om lån och krediter direkt till din e-post.

Missa inget aktuellt erbjudande för marknadens lägsta räntor och lånerbjudanden.