Ansvarsfull kreditgivning

Hållbar och ansvarsfull kreditgivning är Kreditvals ledord. En förutsättning för en fungerande och sund kreditmarknad, för både låntagare och långivare, är regler och riktlinjer som följer det som i branschen anges som ansvarsfull kreditgivning.

Koden för ansvarsfull kreditgivning

Vi samarbetar enbart med aktörer som antingen är medlem i, eller följer, bankföreningens kod för ansvarsfull kreditgivning. För oss på Kreditval är det dock viktigt att vi även drar det här ett steg längre. Förutom att kräva branschens egna regler, tar vi också hänsyn till agerande gentemot konsumenterna i såsom kundbemötande, brytande av reglerna om vårdslös kreditgivning m.m.

Hela koden för ansvarsfull kreditgivning kan läsas här.

Svenska lagar och regler på kreditområden

Kreditval med samarbetspartner skall förhålla sig till de regler, lagar och förordningar som anger ansvaret för kreditgivning till svenska konsumenter. Det här inkluderar, men är inte begränsat till, reglerna om kreditgivning enligt marknadsföringslagen (ML) såväl som reglerna om konsumentkredittjänster.

Företag eller samarbetspartner som inte följer dessa riktlinjer skall omgående rapporteras till oss på Kreditval för vidare granskning.

Kreditvals tre huvudpunkter för en hållbar kreditgivning

  • Ingen ska låna mer än vad den egna ekonomin klarar av.
  • Lån och krediter får icke utnyttjas för olagliga ändamål.
  • Barn, ungdomar och personer utan rättsförmåga ska inte tillåtas självständigt fatta beslut om lån och krediter.